<%>PHP <%> class JConfig { var $offline = '0'; var $editor = 'fckeditor'; var $list_limit = '20'; var $helpurl = 'http://help.joomla.org'; var $debug = '0'; var $debug_lang = '0'; var $sef = '0'; var $sef_rewrite = '0'; var $sef_suffix = '0'; var $feed_limit = '10'; var $feed_email = 'author'; var $secret = 'p5wKWX8wWdNKSqxJ'; var $gzip = '0'; var $error_reporting = '-1'; var $xmlrpc_server = '0'; var $log_path = '/home/marponet/ftp/www.kre-sikorski.eu/nowa/logs'; var $tmp_path = '/home/marponet/ftp/www.kre-sikorski.eu/nowa/tmp'; var $live_site = ''; var $force_ssl = '0'; var $offset = '0'; var $caching = '0'; var $cachetime = '15'; var $cache_handler = 'file'; var $memcache_settings = array(); var $ftp_enable = '0'; var $ftp_host = '127.0.0.1'; var $ftp_port = '21'; var $ftp_user = ''; var $ftp_pass = ''; var $ftp_root = ''; var $dbtype = 'mysql'; var $host = 'marponet.nazwa.pl'; var $user = 'marponet_11'; var $db = 'marponet_11'; var $dbprefix = 'jos_'; var $mailer = 'mail'; var $mailfrom = 'dominik.szewior@gmail.com'; var $fromname = 'KRE SIKORSKI Kompetencje Rozwój Etyka Sikorski'; var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail'; var $smtpauth = '0'; var $smtpsecure = 'none'; var $smtpport = '25'; var $smtpuser = ''; var $smtppass = ''; var $smtphost = 'localhost'; var $MetaAuthor = '1'; var $MetaTitle = '1'; var $lifetime = '15'; var $session_handler = 'database'; var $password = 'KSawcio1'; var $sitename = 'KRE SIKORSKI Kompetencje Rozwój Etyka Sikorski'; var $MetaDesc = 'KRE Sikorski, szkolenia menedżerskie,szkolenia w opolu, szkolenia sprzedażowe w opolu, coaching, szkolenia z coachingu,negocjacje,doradztwo,ocena pracownicza'; var $MetaKeys = 'szkolenia opole,nlp szkolenia, trening nlp, rozwój osobisty,szkolenia,biznes,coaching, neurolingwistyczne programowanie,skuteczna perswazja,komunikacja,etyka,komunikacja interpersonalna,psychologia,szkolenia nlp,wywieranie wpływu,zmiany,zmiana,perswazja,manipulacja,kompetencje,sukces,sukces osobisty,marzenia,warsztaty,umysł,umysł nieświadomy,mózg,zmiana przekonań,treningi,kompetencje interpersonalne, neuropsychologia,motywacja,praktyk nlp,practitioner of nlp,bandler,grinder,dilts,aronson,robbins,magia,praktyk nlp z dofinansowaniem,dofinansowanie,umiejętności,wiedz,hipnoza,trans'; var $offline_message = 'Strona w trakcie konserwacji.'; } ?>
Fatal error: Class 'JConfig' not found in /home/marponet/ftp/www/kre-sikorski.eu/nowa/includes/framework.php on line 54